x
討論元朗治安惡化問題 民政又威脅離場令議會停頓

討論元朗治安惡化問題 民政又威脅離場令議會停頓

內容: 
討論元朗治安惡化問題 民政又威脅離場令議會停頓

今日元朗區議會舉行第五次大會,議員就第599C章、近日警察執法及亞玉冰室老闆娘被襲一事,要求討論居家隔離及元朗治安問題。無奈民政處又再次耍無賴,不允許討論之餘,再次威脅要拉隊離場。常指民主派拉布推慢議會進度的建制議員即為民政護航,上屆元朗區議會主席沈豪傑指,如討論一些民政處不批准的議程,就等同參與非法討論,故建制派會離席迴避。

photo_2020-06-30_15-57-06

今早議會中過半數議員要求就近日有市民被襲擊提出緊急議程,要求警方交代一年間元朗襲擊案件調查進度及徹查近日懷疑濫權事件。議程中提及過去一年元朗區內因政治立場以遭受襲擊的市民增加。議員望能就最近的朗屏橋上撐國安法街站白衣人襲擊途人及黃店老闆在店舖外遇襲事件進行了解,並要求警方盡快調查,加快破案。這都是在地案件,並未涉及其他區分,照民政先前慣例,理應屬可討論事項,惟依然未被接納。

photo_2020-06-30_15-58-03
民政事務專員袁嘉諾

民政事務專員袁嘉諾指,指定的議程需諮詢政府部門意見,又指區議員如不滿安排,可自行諮詢法律意見,更可在事後申請司法覆核。鄉事派議員沈豪傑更加以護航,表示會離席而迴避參與「非法討論」。當然議員程振明更表明認同民政不討論敏感議題,「明白政治問題民政唔會處理,我都係想傾返地區日常事務。」天水連線伍健偉亦一同質疑一眾反對討論的議員,「今日議程針對警務署嘅執法行動,是治安問題,有關居民事的,599C都是關居民事。作出反對的議員要作出解釋點解反對。」

photo_2020-06-30_15-57-54
康展華

康展華則不認同民政做法:「民政無提供實際理據去講點解唔傾得,使唔使同大家溫書上一屆全港性議程有邊幾項。我提議堅持,議程應該可以討論。」黎國泳補充:「上屆有討論過公屋減租,是全港性政策性嘅野,點解可以傾?上屆逃犯修訂條例嘅聯署,點解可以傾?不如老實講,因為國安法喇,而家乜都唔可以傾喇!」方浩軒也問道:「派一萬問係唔係要指定派比元朗居民先可以傾?」

photo_2020-06-30_15-57-59
陳樹暉

陳樹暉批評時任區議會主席沈豪傑,於2015年的區議會會議中支持政改方案,「區議會第61條而家都應該一樣,沈豪傑你個名仲係到,點解當時可以傾?自願醫保計劃又傾,都是全港性?大嶼山發展工作計劃,又點解可以傾?呢個先係實相呀嘛,無為扮喇大家。」

photo_2020-06-30_15-57-37
陳美蓮問及民政是否失職時,專員只以「不作公開討論,呢個係政府嘅立場」作回應。

建制派只懂指責議程為「政治野」,多番稱責不涉民生,略過了在街上無故被襲是相當嚴重的治安問題,政府及警方責無旁貸。

民主派議員在議會上討論治安問題亦欠空間,民政一次又一次推翻議會正常運作,常以只能討論民生事務作擋箭牌,又多次威脅離場,令議會難以持續,其政治目的相當白熱化;民政要令區議會變無牙老虎,政府最為擅長,但怎也不必用市民的福祉作賭注吧?