x
【押後立選】林鄭TVB專訪:立法會最重要是通過預算案 稱現屬抗疫非抗爭時候

【押後立選】林鄭TVB專訪:立法會最重要是通過預算案 稱現屬抗疫非抗爭時候

內容: 

(獨媒特約報導)行政長官林鄭月娥昨日宣布引用《緊急法》押後立法會選舉一年,她接受《無綫新聞》專訪再強調決定是基於疫情考慮,「唔係好知有咩政治後果」。對於現屆立法會有可能延長一年,她認為最重要是通過《財政預算案》,批評民主派議員聲言無差別否決議案的純抗爭立場會對市民不利,「呢個時候唔係抗爭嘅時候,應該係抗疫」。

螢幕截圖 2020-08-01 18.20.38

堅稱押後選舉全因疫情 「我唔係好知有咩政治後果」

林鄭月娥重申,押後選舉並不是剝奪選民投票權利,強調如堅持如期選舉,只會令數以萬計滯留海外及居於內地的已登記選民無法行使投票權。她亦引述數據,指全球押後選舉的地區比如常舉行選舉的多,認為每個地區都要有自己防疫策略,加上香港的選舉安排上受法例所限,不能海外投票、電子投票或分開幾天投票,亦因「限聚令」而不可進行正常選舉活動。

林鄭月娥昨日表明押後選舉並非政治考慮,她在專訪中強調「疫情係客觀睇得到」,指有4成確診個案源頭未明,社區有相當高的感染風險,「如果仍然有人懷疑,可以參考呢啲事實」。她又堅稱「我唔係好知(押後選舉)有咩政治後果,最緊要香港市民健康」。

螢幕截圖 2020-08-01 18.08.40

立法會延長一年因為要過預算案

立法會選舉押後一年,同時意味立法會出現真空期,如強行以《緊急法》延長現屆立法會將抵觸《基本法》訂明的四年任期。林鄭表示因不能超越《基本法》,所以已要求中央作出決定。她個人傾向延長議會一年,「做返立法會慣常工作」,並解釋一年時間的理據與確保政府正常運作有關,「點解唔係3個月、6個月?立法會係有年度週期,最緊要係一年一度嘅《財政預算案》。」被問及政府這一年的計劃及目標,林鄭反駁「唔好本末倒置,同政府想做咩無關」,強調純粹因疫情而押後選舉,又表明會認真考慮境外投票,以應付突如其來的事件。

螢幕截圖 2020-08-01 18.02.58

斥「呢個時候唔係抗爭,係抗疫」

立法會與行政機關係每況愈下,民主派更表明如不落實五大訴求,將會否決《財政預算案》。林鄭月娥認為議員無差別否決議案的純抗爭立場會對市民不利,坦言難與民主派議員合作,「我哋都習慣咗好困難」。她又指「呢個時候唔係抗爭嘅時候,應該係抗疫」,呼籲議員合作,警告阻止社會前進只令市民受害。主持追問「習慣咗困難」是否等於將反對意見置之不理,林鄭不同意說法,稱「如果我哋係掃埋一邊,政府應該係無為、唔提議案、唔做工程」。

螢幕截圖 2020-08-01 18.20.31

談港人移民 賴網上唱反調倒政府米

對於香港人因政治環境而打算移民,政府將如何挽回港人信心。林鄭月娥表示香港人有出入境自由,亦可自行考慮在哪裡落地生根,並指《港區國安法》令香港可以平穩發展。她又歸咎網上言論「倒米」,認為自己每日的工作都是令人對政府有信心,但網上有人發表反話對政府及中央產生負面形象。她最後又為警察「出頭」,指警察及其家屬經常受到網絡言語傷害,形容情況「同文明社會有好多差卻」,呼籲市民要互相尊重。

螢幕截圖 2020-08-01 18.25.23

林鄭昨日以「一笑置之」回應外國欲制裁香港政府官員,她認為外國以不同藉口攻擊香港,又批評外國傳媒對香港有偏見、外國政府亦不認識一國兩制,但強調香港未來發展會仍然開放對外。

螢幕截圖 2020-08-01 18.25.09

版權: